ÁP DỤNG CÁC CHUẨN NGHIỆP VỤ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

Sự phát triển của phát triển Công nghệ thông tin trong nhưng năm gần đây đã tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội,... Trong đó hoạt động của Thư viện cũng đã ...


Biên mục xuất bản phẩm nhiều kỳ theo quy tắc mô tả Anh – Mỹ (AACR2)

Như chúng ta đã biết, trong biên mục mô tả xuất bản phẩm nhiều kỳ, cần lưu ý đặc biệt đến việc mô tả thông tin đặc thù của dạng tài liệu này.


Video