Thông báo về việc triển khai Cổng thông tin điện tử của Nhà trường

 

 

Thông báo về việc triển khai Cổng thông tin điện tử

Kính gửi:  - Phòng; Ban; Khoa; Trung tâm; Tổ bộ môn.

     Hiện nay gói thầu xây dựng Cổng thông tin điện tử thuộc Dự án “Đổi mới và phát triển nghề trọng điểm Quốc gia nghề Thương mai điện tử giai đoạn 2011-2015“ đã hoàn thành và ở giai đoạn cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website của từng đơn vị. Để công việc được triển khai thuận lợi, Ban Quản lý dự án, Phòng Thông tin Thư viện phối hợp cùng Đơn vị thi công đề nghị các đơn vị trong Nhà trường tiếp tục thực hiện các công việc sau:

1.     Chuẩn bị thông tin của đơn vị (bài viết, hình ảnh …) cần đưa lên Website.

2.     Bố trí cán bộ phụ trách Website và sắp xếp lịch làm việc theo kế hoạch và thời gian cụ thể trong nội dung file đính kèm;

    Địa chỉ Cổng thông tin của Nhà trường trong giai đoạn hoàn thiện và cập nhật dữ liệu như sau:  http://portal.vitis.edu.vn:8081/

    Rất mong sự hợp tác của các đơn vị để đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai Cổng thông tin của Nhà trường theo đúng kế hoạch.

    Trân trọng!

Ban QLDA

Tệp đính kèm:  KeHoachDaoTaoDot3                                                                                                                                                 

 

Số lượt xem bài viết: 1547, Ngày cập nhật cuối cùng: 05/09/2016

Video