THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO MẬT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

                                                           Kính gửi: - Ban Giám hiệu;

                                                                            - Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Tổ bộ môn.

        Phòng Thông tin và Thư viện đơn vị được Nhà trường giao trách nhiệm phối hợp với Nhà thầu Thiên An trong công tác triểnkhai hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử.

       Hiện tại, các đơn vị trong Trường đã được nhận tài khoản, mật khẩu và chủ động đăng tin, bài lên Trang tin điện tử của đơn vị. Để đảm bảo tính bảo mật thông tin của Trang tin điện tử. Đề nghị cán bộ được giao quản lý Trang tin điện tử của các đơn vị thay đổi Mậtkhẩu (theo file hướng dẫn đính kèm). 

       Địa chỉ Cổng thông điện tử của Nhà trường: http://portal.vitis.edu.vn:8081/

       Trong quá trình thực hiện, cần sự hỗ trợ xin gọitới Mr Danh, Tel: 098.591.0930; hoặc Mr Vũ, Tel: 093.610.7378.

       Trân trọng!

                                                                                                      Phòng Thông tin và Thư viện

Số lượt xem bài viết: 904, Ngày cập nhật cuối cùng: 31/12/2016

Video