Thư viện số trường đại học Việt Nam: Thay đổi cách học truyền thống

Thư viện số là một trong những mục tiêu đầu tư của các trường đại học Việt Nam thời gian gần đây, bởi những lợi thế không thể phủ nhận của nó. Thư viện số manh nha phát triển từ những ...


Vấn đề phát triển nguồn lực thông tin điện tử trong các thư viện hiện nay

Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông phát triển không ngừng, được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trong đó có các thư viện (TV). Thực tế cho thấy, tuy chưa ...


Video