Nhiều cử nhân chỉ biết học rồi ra trường ngồi chờ bố mẹ đi xin việc

Các cử nhân nên nhớ chẳng ai thương các bạn bằng bố mẹ. Nhưng bố mẹ các bạn kiệt sức rồi. Hãy tự nghĩ và làm điều gì đó cho bản thân mình đi.


Trăm nghề, nghĩ kỹ chọn lấy một

Dũng cảm chọn lấy một nghề để theo đuổi, sống chết với nó là quyết định rất khó khăn với nhiều bạn trẻ nhưng có khi đó lại là quyết định đúng đắn nhất!


Video